PARIS ORLY06:55
MARSEILLE07:00
NICE07:30
CAEN08:00
STRASBOURG08:00
NANTES08:10
PARIS ORLY10:25
BORDEAUX12:50
GENEVE13:15
PARIS ORLY14:10
MARSEILLE15:35
BALE MULHOUSE16:05
PARIS ORLY17:40
NICE18:20
PARIS ORLY18:50
MARSEILLE19:15
LILLE22:55
07:30BORDEAUX
07:30STRASBOURG
07:45NANTES
09:40MARSEILLE
09:45NICE
11:00PARIS ORLY
12:20CAEN
12:40GENEVE
14:45PARIS ORLY
15:35BALE MULHOUSE
18:00MARSEILLE
18:30PARIS ORLY
21:00NICE
22:00PARIS ORLY
22:00MARSEILLE
22:30LILLE
23:10PARIS ORLY
PARIS ORLY07:00
MARSEILLE07:00
NANTES08:15
TOULOUSE08:20
LILLE08:35
BRUXELLES CHARLEROI09:45
BORDEAUX12:50
NICE13:15
MARSEILLE18:45
07:45NANTES
07:55TOULOUSE
08:05LILLE
09:20BRUXELLES CHARLEROI
10:25MARSEILLE
12:25BORDEAUX
12:40NICE
16:10PARIS ORLY
22:00MARSEILLE