PARIS ORLY06:00
MARSEILLE07:00
NICE07:30
NANTES07:55
TOULOUSE09:30
PARIS ORLY10:25
BRUXELLES CHARLEROI10:45
PARIS ORLY11:15
LYON12:00
BALE MULHOUSE12:25
LYON13:50
PARIS CDG14:40
PARIS ORLY14:50
PARIS ORLY15:20
MARSEILLE15:55
NICE16:35
NANTES18:15
PARIS ORLY19:05
NICE19:25
MARSEILLE20:10
BORDEAUX22:55
07:25NANTES
09:40MARSEILLE
09:45NICE
10:00PARIS ORLY
10:15PARIS ORLY
11:30LYON
11:55BALE MULHOUSE
13:00TOULOUSE
13:55PARIS ORLY
14:10PARIS CDG
14:25PARIS ORLY
15:05BRUXELLES CHARLEROI
17:45BORDEAUX
18:20MARSEILLE
18:50NICE
19:20PARIS ORLY
21:20LYON
21:55NICE
22:25NANTES
22:55MARSEILLE
23:25PARIS ORLY
MARSEILLE07:00
PARIS ORLY07:30
NANTES08:25
PARIS ORLY12:45
LYON13:20
NICE13:30
PARIS CDG15:50
BORDEAUX16:50
MARSEILLE18:45
07:50NANTES
10:25MARSEILLE
11:45PARIS ORLY
12:55NICE
15:20PARIS CDG
16:10BORDEAUX
17:40LYON
22:00MARSEILLE
22:15PARIS ORLY